Каталог

Samba

Производитель:Roca
Страна:Испания
Элементы коллекции
Samba azul (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba azul (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba blanco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba blanco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba blanco suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba blanco suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris (45*45) керамогранит (0,203/6/1,215)
Samba gris (45*45) керамогранит (0,203/6/1,215)
Samba gris deco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris deco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba gris suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba jade (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba jade (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba rosa (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba rosa (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde deco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde deco (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)
Samba verde suite (21,4*61) обл. (0,131/9/1,174)