Supernova marble

Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Supernova marble
Производитель:Атлас конкорд
Страна:Россия
Элементы коллекции
S.M. calacatta gold (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. calacatta gold (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. calacatta gold (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. calacatta gold (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. calacatta gold (45*45) керамогр. (0,203/5/1,012)
S.M. calacatta gold (45*45) керамогр. (0,203/5/1,012)
S.M. calacatta gold (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. calacatta gold (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. calacatta gold (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)
S.M. calacatta gold (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)
S.M. calacatta gold cassettone (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. calacatta gold cassettone (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. calacatta gold twist (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. calacatta gold twist (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. frappuccino dark (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. frappuccino dark (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. frappuccino dark (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. frappuccino dark (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. frappuccino dark (45*45) керамогр. (0,203/5/1,012)
S.M. frappuccino dark (45*45) керамогр. (0,203/5/1,012)
S.M. frappuccino dark (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. frappuccino dark (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. frappuccino dark (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)
S.M. frappuccino dark (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)
S.M. frappuccino dark prestige (31,5*57) декор
S.M. frappuccino dark prestige (31,5*57) декор
S.M. frappuccino dark twist (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. frappuccino dark twist (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. woodstone taupe (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. woodstone taupe (30,5*30,5) мозаика (0,093/10/0,93)
S.M. woodstone taupe (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. woodstone taupe (31,5*57) обл. (0,18/9/1,616)
S.M. woodstone taupe (45*45) керамогр. (0,203/6/1,012)
S.M. woodstone taupe (45*45) керамогр. (0,203/6/1,012)
S.M. woodstone taupe (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. woodstone taupe (59*59) керамогр. лаппат. (0,348/3/1,044)
S.M. woodstone taupe (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)
S.M. woodstone taupe (60*60) керамогр. ретт. (0,36/3/1,08)