Marsella

Производитель:Undefasa
Страна:Испания
Элементы коллекции
Marsella beige (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella beige (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella marengo (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella marengo (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella perla (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella perla (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella perla (60*60) керамогранит (0,36/4/1,44)
Marsella perla (60*60) керамогранит (0,36/4/1,44)
Marsella velazquez beige (15*25) цоколь
Marsella velazquez beige (15*25) цоколь
Marsella velazquez beige (3*25) бордюр
Marsella velazquez beige (3*25) бордюр
Marsella velazquez beige (8*25) бордюр
Marsella velazquez beige (8*25) бордюр
Marsella velazquez beige (9,2*15,2) декор
Marsella velazquez beige (9,2*15,2) декор
Marsella velazquez gris (15*25) цоколь
Marsella velazquez gris (15*25) цоколь
Marsella velazquez gris (3*25) бордюр
Marsella velazquez gris (3*25) бордюр
Marsella velazquez gris (8*25) бордюр
Marsella velazquez gris (8*25) бордюр
Marsella velazquez gris (9,2*15,2) декор
Marsella velazquez gris (9,2*15,2) декор
Marsella vison (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella vison (25*75) обл. (0,187/8/1,5)
Marsella vison (60*60) керамогранит (0,36/4/1,44)
Marsella vison (60*60) керамогранит (0,36/4/1,44)