4D

Производитель:Marca corona
Страна:Италия
Элементы коллекции
4D bronze (2*80) бордюр
4D bronze (2*80) бордюр
4D chevron deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D chevron deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D diagonal deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D diagonal deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D diagonal white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D diagonal white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D diamond deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D diamond deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D diamond white (40*80) декор
4D diamond white (40*80) декор
4D diamond white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D diamond white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D drop white (40*80) декор
4D drop white (40*80) декор
4D drop white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D drop white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D flower deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D flower deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D flower white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D flower white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D gold rose (2*80) бордюр
4D gold rose (2*80) бордюр
4D nature deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D nature deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D nature white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D nature white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D plain deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D plain deep blue (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D plain deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D plain deep blue matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D plain white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D plain white (20*20) обл. (0,04/26/1,04)
4D plain white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)
4D plain white matt (40*80) обл. ретт. (0,32/4/1,28)